لید:
ترڅو یو نامتو تشبث وي چې ستاسو اعتماد باور لري.

ماموریت:
کیریر لاسته راوړنه. ستاسو او زما لاسته راوړنې.

د سوداګرۍ فلسفه:
د خلکو په توګه ، ساینس او ټیکنالوژي د لومړي په څیر.

ارزښتونه:
د پیرودونکي بریالیتوب ، تشبث او نوښت ، بشپړتیا.

د تشبث روح:
جرئت کوه چې مخکښ اوسئ ، د مسؤلیت په توګه جر .ت وکړئ.
د زرو په څیر ښه ، د یو چا غوښتنې کې سخت اوسئ.
د یو چا غوښتنو کې سخت اوسئ ، قربانۍ ته چمتو اوسئ.